Stránky jsou momentálně v rekonstrukci, omlouváme se za případné problémy s nedostupností některých jeho částí.

Děkujeme za pochopení. Tým Nadačníku.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

Být rodičem je nejen radost, ale také velká starost. S financemi Ti ale může pomoci stát. Rodičovský příspěvek budeš pravidelně dostávat po mateřské dovolené, protože se celodenně staráš o dítě. Můžeš si zvolit délku rodičovské a podle toho měsíčně dostáváš příspěvek až do vyčerpání částky 220 000 Kč nebo do 4 let věku dítěte. Výběr výše měsíčního rodičovského příspěvku záleží i na Tvém příjmu nebo příjmu otce. Měsíčně to pak vychází na cca 3 800 – 11 500 Kč.

Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.

Měnit výši rodičovského příspěvku může jen její žadatel a to maximálně 1x za 3 měsíce. Jsou vymezeny i zvláštní situace, kdy máš ještě nárok na vyplacení. Podmínka Tvojí osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek Ti náleží i v kalendářním měsíci, když:

 • dítě se narodilo,
 • část měsíce máš ještě peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
 • jsi tím, kdo dítě převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
 • dítě nebo rodič zemřeli,
 • převzal jsi do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné takové zařízení celkem na maximálně 46 hodin za měsíc,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
 • zajistíš péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy pracuješ nebo studuješ.

Více pak najdeš zde.

Potřebuješ podat žádost o rodičovský příspěvek? Pak je potřeba dojít na pobočku Úřadu práce nejbližší tomu, kde máš nahlášený trvalý pobyt, a zde jít na oddělení Dávky státní sociální podpory. Rovnou s sebou vezmi rodný list dítěte a potvrzení o přiznání peněžité pomoci v mateřství.

Na Úřadu práce se domluvíš s paní referentkou a dostaneš formulář, který je potřeba vyplnit. Pokud si ho chceš připravit v klidu doma, najdeš ho tady.

Zdarma e-book: 8 kroků,
jak úspěšně vyplnit žádost.

Povím Ti více o možnostech, jak zlepšit svou finanční situaci. Prostřednictvím e-booku se stanu Tvým průvodcem ve světě nadačních příspěvků. Dozvíš se, jak správně vyplnit žádost o nadační příspěvek, a prozradím Ti mnoho užitečných tipů.