Stránky jsou momentálně v rekonstrukci, omlouváme se za případné problémy s nedostupností některých jeho částí.

Děkujeme za pochopení. Tým Nadačníku.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

Všichni jsme na někom závislí, někdo však více. Pokud potřebuješ pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb (z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu), požádej o příspěvek na péči. Příspěvek Ti zaplatí nutnou pomoc – osobní asistenci, blízkou osobu, která se o Tebe stará, sociální službu, ve které je pomoc poskytována (např. hospic), a podobně.

Příspěvek na péči můžeš žádat také pro své dítě už od věku 1 rok.

Při posuzování příspěvku se hodnotí, co všechno zvládneš sám a s čím opravdu potřebuješ pomoci. Máme na mysli mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost (ta se posuzuje až od 18 let).

Pro určení závislosti na pomoci jiné osoby nebo služby jsou 4 stupně a každý z nich má jiné finanční ohodnocení. Koukej.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Pokud tedy potřebuješ příspěvek na péči, je potřeba dojít na pobočku Úřadu práce nejbližší tomu, kde máš nahlášený trvalý pobyt, a zde jít na oddělení Dávky pro OZP. Rovnou si vezmi sebou svůj průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo průkaz dítěte, pokud jako zákonný zástupce vyřizuješ příspěvek pro něj.

Na Úřadu práce se domluvíš s paní referentkou a dostaneš formulář, který je pro začátek potřeba vyplnit. Oproti jiným dávkám je zde proces trochu delší.

Pak bude na paní referentce - sociální pracovnici, aby nejprve provedla sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života Tvoje nebo jiné osoby v přirozeném sociálním prostředí. Všechno, co zjistí, zpracuje a pošle příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby.

Při posuzování stupně závislosti osoby vychází Okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby a různých dalších zpráv a šetření. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv a když ano, jaký stupeň byl určen. Pokud se ti na rozhodnutí něco nezdá, můžeš se odvolat.

Jestli se chceš na první návštěvu Úřadu práce připravit, formulář se dá vyplnit i on-line. Je k dispozici na stránkách Úřadu práce. Najdeš ho tady.

Více informací najdeš na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdarma e-book: 8 kroků,
jak úspěšně vyplnit žádost.

Povím Ti více o možnostech, jak zlepšit svou finanční situaci. Prostřednictvím e-booku se stanu Tvým průvodcem ve světě nadačních příspěvků. Dozvíš se, jak správně vyplnit žádost o nadační příspěvek, a prozradím Ti mnoho užitečných tipů.