Autorská ochrana webových stránek

1. Provozovatel webu a držitel práv užití

1.1 Autorská práva k těmto webovým stránkám (dále jen „web“) vykonává podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, zapsaný spolek VE STŘEDU, z.s., sídlem Krkonošská 1109, 543 01 Vrchlabí, IČ: 043 46 599 zapsaný v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10236 (dále jen Provozovatel), vyjma případně udělených licenčních oprávnění ve prospěch třetí osoby. Provozovatel prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu.

2. Ochrana autorských práv

2.1 Obsah tohoto webu můžete stahovat pouze pro své osobní nekomerční využití. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat.

2.2 Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení Provozovatele.

2.3 Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv Provozovatele nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.

3. Odpovědnost Provozovatele

3.1 Provozovatel se přiměřeně vynasnaží, aby do těchto webových stránek začlenil aktuální a přesné informace, avšak Provozovatel neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo kompletnosti poskytovaných informací.

3.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto webovým stránkám, nebo vašeho spolehnutí se na jakékoli informace uvedené na těchto webových stránkách.

3.3 Tento web může poskytovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, přičemž Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takových jiných stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z tohoto obsahu.

3.4 Tento web je poskytován jako služba jeho návštěvníkům. Provozovatel má právo kdykoliv bez předchozího upozornění jeho obsah upravovat.