O Nadačníku

Příběh Nadačníku

Těší nás, že vás poznáváme. Naším posláním je pomáhat lidem zorientovat se v systému pomoci, který na našem území máme k dispozici. A že toho není málo. Do lidštiny překládáme informace, kde a za jakých podmínek můžete získat pomoc, podporu, příspěvek, radu, službu, pomůcku... Příspěvek nebo podpora často dovede udržet a zlepšit životní situaci nebo dokonce pomůže vrátit se do produktivního života.

Na Nadačníku pracujeme s láskou a u toho se hlásíme k etickému kodexu sociálních pracovníků.

Je pro nás důležité být srozumitelní a přizpůsobiví pro své uživatele. Chceme být inspirující pro pomáhající organizace, růstoví pro náš tým, poutaví pro donátory, pokorní a transparentní pro zákonodárce.

Jak to děláme?

Propojujeme informace od různých institucí a skládáme je na jedno místo. Překládáme je do Lidštiny a poté je roztřídíme tak, aby v nich byl řád a přehled i pro laika. Až potom je "nalejeme" do Klubu Nadačníku. 

Už vás nemusí trápit domněnky, kam se obrátit, kam zavolat, kde získat to či ono, jak vyplnit žádost, kdy a kam ji podat... Dnes už vám stačí rozšířit řady lidí a organizací, které využívají služby Nadačníku.  

Jak přišel

Nadačník na svět

Vždy jsem se chtěla věnovat něčemu, co mi bude dávat smysl. Sociální práce mě baví a podnikání inspiruje. Nadačník prostě musel být sociální podnik. Dlouhodobě mi chyběl online přehled pomoci pro lidi v náhlé nouzi, pro rodiny s postiženými dětmi ... a tak jsem ho vytvořila:). První myšlenka přišla v květnu 2015. O rok a půl později, 22.9.2016, jsme web spustili. Jsem nesmírně hrdá na celý tým, který za Nadačníkem stojí. 

Kateřina Pelcová, zakladatelka nadačníku

Tak to jsme my

Mgr. Kateřina Pelcová

Jana Sommerová

Bc. Radka Pelcová

Monika Rozsypalová

Kde jsme vidět

ČT 1 Sama Doma

Deník

Cosmopolitan

Ivysilani ČT

idnes.cz

Reflex.cz

TV1

Tisková konference

5plus2

Super.cz

peníze.cz

Krkonošský deník

vozejkov.cz

webmagazin.cz

Duhové noviny