Kdo o nás píše a mluví?

ČT 1 Sama Doma

Deník

Cosmopolitan

Ivysilani ČT

idnes.cz

Reflex.cz

TV1

Tisková konference

5plus2

Super.cz

peníze.cz

Krkonošský deník

vozejkov.cz

webmagazin.cz

Duhové noviny

Kdo nám fandí?

Příběh Nadačníku

Těší nás, že vás poznáváme. Naším posláním je pomáhat lidem zorientovat se v systému pomoci, který na našem území máme k dispozici. A že toho není málo. Do lidštiny překládáme informace, kde a za jakých podmínek můžete získat pomoc, podporu, příspěvek, radu, službu, pomůcku... Příspěvek nebo podpora často dovede udržet a zlepšit životní situaci nebo dokonce pomůže vrátit se do produktivního života.

Na Nadačníku pracujeme s láskou a u toho se hlásíme k etickému kodexu sociálních pracovníků.

Je pro nás důležité být srozumitelní a přizpůsobiví pro své uživatele. Chceme být inspirující pro pomáhající organizace, růstoví pro náš tým, poutaví pro donátory, pokorní a transparentní pro zákonodárce.

Jak to děláme?

Propojujeme informace od různých institucí a skládáme je na jedno místo. Překládáme je do lidštiny a poté je roztřídíme tak, aby v nich byl řád a přehled i pro laika. Až potom je "nalejeme" do Nadačníku. 

Už vás nemusí trápit domněnky, kam se obrátit, kam zavolat, kde získat to či ono, jak vyplnit žádost, kdy a kam ji podat... Dnes už vám stačí rozšířit řady lidí a organizací, které využívají služby Nadačníku.  

Jak přišel Nadačník na svět

“Vždy jsem se chtěla věnovat něčemu, co mi bude dávat smysl. Sociální práce mě baví a podnikání inspiruje. Nadačník prostě musel být sociální podnik. Dlouhodobě mi chyběl online přehled pomoci pro lidi v náhlé nouzi, pro rodiny s postiženými dětmi ... a tak jsem ho vytvořila:). První myšlenka přišla v květnu 2015. O rok a půl později, 22.9.2016, jsme web spustili. Jsem nesmírně hrdá na celý tým, který za Nadačníkem stojí. Tvořit cokoli nového se chybám nevyhne. Neustále se učíme a vylepšujeme, co se dá.”
Kateřina Pelcovázakladatelka Nadačníku

Tak to jsme my

“Žít znamená bojovat,” řekl kdysi pan Seneca. Proto se nikdy nevzdávám. Miluji svoje dvě dcery a jejich život je pro mě tou největší výzvou. Mám ráda výzvy a proto i Nadačník. Naplňuje mě práce s lidmi a boj za to, aby i jiní se měli líp.
Jana Sommerová komunikace s nadacemi, organizacemi, partnery
"Nadačník je ojedinělá záležitost, která umožňuje lidem se znevýhodněním jednodušší a rychlejší přístup k nadačním financím, které jsou pro náš život tak potřebné."
Martin Zachtiskový mluvčí Nadačníku
Ráda se podílím na věcech, který mají smysl a to Nadačník má :). Pro mě důležité věty: "Abych mohla pomáhat druhým, občas sama potřebuji pomoc". "Každý by měl mít někoho, o koho se může opřít, když potřebuje nabrat sílu nebo neví momentálně, kam dál". A moje motta, kterými se řídím:,,Nebýt na jednom místě". "Rodina má držet pohromadě."
Monika Rozsypalová
Fascinuje mě vše nové. Miluji cestování s batohem na zádech, lehkost tance Port de bras a překvapení, která nám dává další den. Proč sociální podnikání a proč Nadačník? Jak řekl Will Smith: “Pokud nečiníš život druhého lepším, plýtváš svým časem.”
Mgr. Kateřina Pelcová zakladatelka Nadačníku
Žij naplno! to si říkám každé ráno, když se probudím vedle manžela, naší dcery a naší ohařky. Život beru jako poslání předat kousek sebe někomu dalšímu, proto i práce v mateřské škole a v Nadačníku pro mě byla jasnou volbou. "S Nadačníkem máme něco společného - oba milujeme překonávání překážek a běhy na dlouhé tratě."
Bc. Radka Pelcovázpracovává data o nadačních výzvách a komunikuje s Tebou