NF Sudička

Musíme Ti to povědět hned za tepla. Byl založen nový nadační fond Sudička. Tento fond je zaměřen na léčbu uveitid, která se systematicky zabývá nitroočními záněty. 28. 3. 2017 měl tiskovku, kde představil svoji činnost. 

Má více cílů, ale pro nás a hlavně pro Tebe je důležité, že jedním z cílů je podpora a informovanost pacientů, kteří se kvůli své diagnóze ocitli v nelehké životní situaci.

Nadační fond se zaměřil na finanční a materiální výpomoc, osvětovou činnost a medializaci problematik se zaměřením na pomoc osobám se zrakovým postižením, osobám dlouhodobě či nevyléčitelně nemocným a osobám sociálně slabým či jinak sociálně znevýhodněným.

Trpíš onemocněním očí, převážně nitroočními záněty, a potřebuješ podporu? Pak je tu nová cesta. Koukni na webové stránky NF Sudička.

Navíc se na jejich stránkách dozvíš spoustu zajímavých informací, najdeš tam třeba seznam očních specialistů ve Tvém okolí.

A my Nadačnímu fondu Sudička přejeme, ať vidí mnoho spokojených úsměvů.

Komentáře