Kdo se v tom má vyznat?

V České republice působí kolem 2 000 nadací, které jsou evidovány u Ministerstva spravedlnosti. Z toho přibližně jedna čtvrtina podporuje fyzické osoby.

Pro běžného občana, který se problematikou nezabývá, je velmi těžké se zorientovat v tom, na co se konkrétní nadace zaměřují. Málokdo si je vědom toho, že nadace podporují seniory, studenty, samoživitele, handicapované či nemocné osoby. Žadatel se mnohdy nachází v nelehké životní situaci, která ho může velmi omezovat. Jeho cesta k získání informací či podpory je pak o to komplikovanější.

Sociální politika je dalším bludištěm plným otazníků, kterým se lidé musí proplétat, aby dostali příspěvek, na který mají ze zákona nárok, nebo mají možnost o něj požádat. Je velmi těžké zorientovat se v tom, kde o pomoc žádat. O sociální dávky se stará Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, o důchodovou reformu Ministerstvo financí ČR a nadace zaštiťuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Informace o sociálních dávkách získají žadatelé na úřadu práce, kde ale nejsou dostatečné kapacity na to, aby pracovníci mohli všem žadatelům vysvětlit, jak se věci mají a případně je informovat i o nadacích. Na jednoho pracovníka úřadu práce připadá až 5 000 klientů. V případě, že si chce člověk najít informace sám, musí se prokousat nesrozumitelnými legislativními texty, které jsou často i těžce dohledatelné, pokud jeden neví, kde a jaký výraz konkrétně hledat.

Další překážkou pro lidi bývá ostych před snahou získat podporu. Lidé si celý proces představují velmi složitý. Často tomu i tak bývá, jelikož administrativa s tím spojená opravdu může potencionální žadatele odradit.

Jak z toho ven? No přece pomocí Nadačníku.

Komentáře